Η Fos Breakthrough Coaching δημιουργήθηκε και πήρε την επίσημη μορφή της την 5η Δεκεμβρίου 2019. Αντανακλά την εστίαση μου, στο να φέρω ουσιαστική και βαθιά αλλαγή στον Κόσμο, η οποία ξεκινάει πάντοτε, πρώτα από «εμένα» και από «μέσα». Είναι μία επιχείρηση η οποία συνεχώς διευρύνεται, όπως και εγώ άλλωστε. Αποτελεί τον πυρήνα, την εσώτερη ζωοποιό φλόγα για τις επερχόμενες επιχειρήσεις και δράσεις μου, με γνώμονα πάντοτε το προσωπικό μου όραμα.

Το όραμα της Fos Breakthrough Coaching είναι να επιφέρει τις περισσότερες δυνατές θετικές/ενδυναμωτικές αλλαγές στον Άνθρωπο

Η αποστολή της Fos Breakthrough Coaching είναι να βοηθάει τους ανθρώπους να έρθουν σε επαφή με τον Εσώτερο Εαυτό τους.

Ο σκοπός της Fos Breakthrough Coaching είναι να ενισχύσει τη Δημιουργία και την Ανάπτυξη

Οι βασικές Αξίες στις οποίες στηρίζεται το έργο της Fos Breakthrough Coaching είναι:

 

­